Voedselbank IJmond-Noord zoekt nieuwe loods

8 februari, 2021 – Regio

Voedselbank IJmond-Noord is gevestigd op het Hilbersplein te Beverwijk in een voormalig garage complex. Nu deze locatie gesloopt gaat worden zoekt de Voedselbank een nieuw onderkomen voor haar bus, voedselopslag en verwerkingsruimte. Voedselbank IJmond-Noord is dan ook op zoek naar een nieuwe locatie van ongeveer 350/400 m2 om haar activiteiten voort te zetten. Onze pogingen tot nu toe om een nieuw onderkomen te vinden hebben nog geen resultaat gehad.

foto: Facebook de Voedselbank

foto: Facebook de Voedselbank

Waarom is het zo belangrijk is dat er een voedselbank bestaat?

Voedselbank IJmond-Noord helpt mensen in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest die door allerlei omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Wij verstrekken gratis wekelijks voedselpakketten aan 140 huishoudens. Iedereen kan in de situatie komen dat het financieel even niet meezit; denk aan scheiding, (baan)verlies, werkloosheid, ziekte etc. De Voedselbank kan in dat geval de stress van het niet kunnen kopen van voedsel wegnemen. De voedselbank werkt daarbij nauw samen met Socius (in Heemskerk met: MET Heemskerk). Op die manier ondersteunt de Voedselbank gezinnen met goed voedsel wat een belangrijke voorwaarde is op weg naar zelfredzaamheid.

Landelijk stelt Voedselbank Nederland jaarlijks toekenningscriteria vast. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 230,- over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Voor een gezin met twee kinderen is het normbedrag €515. Als je denkt in aanmerking te komen voor de Voedselbank dan kun je je telefonisch aanmelden bij Socius/MET Heemskerk (088 88 76 900). Socius (MET Heemskerk) bekijkt dan samen met jou of en hoe ze je kunnen helpen en melden je aan, indien je aan de toekenningscriteria voldoet, bij de Voedselbank.

Voedselbank IJmond-Noord bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Deze (70) vrijwilligers regelen het ophalen van voedsel, het inpakken van voedsel in voedselpakketten, het rondbrengen van de voedselpakketten naar de uitdeelpunten en het overhandigen van de voedselpakketten aan de deelnemers, het zorgdragen voor voedselveiligheid etc. Dit hele proces brengt kosten met zich mee; een bus die voedsel haalt en brengt, benzine, huurkosten, gas/water/electra kosten, koelcellen, drukwerkkosten, accountant kosten, website beheer kosten etc. Deze kosten worden door sponsoring/donaties gefinancierd. Over de huisvestingskosten (ongeveer 40% van de totale kosten) heeft de Voedselbank aparte afspraken met de 4 gemeenten gemaakt. De Voedselbank is dus erg afhankelijk van de door haar ontvangen donaties. Gelukkig zijn er veel mensen die de Voedselbank een warm hart toedragen.

Mocht u een locatie weten voor Voedselbank IJmond-Noord dan kunt u via mail contact opnemen met secretaris@voedselbankijmond.nl