Privacystatement Voedselbank IJmond Noord, april 2018

Beverwijk, 15 april 2018

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
• Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
• Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
• Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
• Tot slot verwerken wij ook u contactgegevens van u als u leverancier bent voor de Voedselbank.
• Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.
U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank IJmond Noord, postadres: Hilbersplein 18, 1944RA Beverwijk
e-mail: informatie@voedselbankijmond.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Bestuur Voedselbank IJmond Noord

Douwe Egberts levert ponds- in plaats van halfpondspakken


Erica pakt een doos koffie aan van Ton van der Laak, (Lions), terwijl Popke een pallet koffie uit de bus haalt.

Donderdag 5 april 2018 zijn er ca. 900 pondspakketten koffie aangekomen bij Voedselbank IJmond Noord.
Dit was het gevolg van de grote inzameling van de Lions van eind 2017. De opbrengst was goed voor 866 pakken koffie van 250 gram.
De koffiefabrikant leverde ruim het dubbele door niet het verwachte aantal in 250-gramspakken, maar een groter aantal en dan pondspakken.
De klanten kunnen een tijd genieten van een lekker bakkie koffie.

De Lions en de voedselbank hopen dat het komende jaar weer veelmensen hun DE-bonnen zullen inleveren, want we gaan zeker met deze actie door.
Bij de loods van de Voedselbank (Hilbersplein 18, Beverwijk) kunnen altijd DE-punten worden ingeleverd en deze worden bewaard tot en met de volgende actie.

ACTIE LIONS VOOR DE VOEDSELBANK IJMOND NOORD


De leden van de Lions Beverwijk hebben in korte tijd: 451.622 DE-punten ingezameld voor Voedselbank IJmond Noord.
Goed voor 866 pakken koffie.

Douwe Egberts heeft al 6 jaar een “deal”met de landelijke voedselbanken om punten in te ruilen tegen koffie. De Lions Beverwijk startte in december 2017 een plaatselijke actie om DE-punten in te zamelen voor Voedselbank IJmond Noord. De inzameling was een groot succes.

Donderdag 18 januari 2018 heeft Ton van der Laak, voorzitter Lions Beverwijk de DE-punten overhandigd aan de Voedselbank IJmond Noord.

De Lions en de Voedselbank IJmond Noord bedanken alle mensen, die hun DE-punten ingeleverd hebben. Soms werden er DE-punten ingeleverd, die al jaren in een potje zaten. Nu krijgen de DE-punten een goede bestemming.

BEDANKT. De 866 pakken koffie zullen in de komende maanden bij de klanten komen, die er dan lekker een kopje koffie van kunnen drinken.

Gift Omgevingsdienst IJmond

De medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond hebben ook dit jaar weer voedsel en geld ingezameld voor de Voedselbank IJmond Noord. Ook hebben zij speelgoed ingezameld dat is gegeven aan de speelgoedbank Haarlem.

Het geldbedrag is op een specifieke manier ingezameld: Serious soup. Zelf soep gemaakt en een extra bedrag op de verkoopprijs: Een opbrengst van 145,00 euro.

Woensdag 10 januari zijn de volle tassen met voedsel en het geldbedrag gebracht naar de Loods en in ontvangst genomen door Barbara Rietkamp en Erica van Dongen.

Bedankt! zeggen de Voedselbank IJmond Noord en Speelgoedbank Haarlem!
Jullie bijdragen maken de wereld nog mooier!

Feestmaand 2017 (december)

Als je terugkijkt naar december is het toch echt een feestmaand, zeker voor de klanten van de Voedselbank.

Kerstmis
De voedselbank IJmond Noord werd ook in 2017 weer verblijd met vele giften en gaven:
Kerstbroden, kerststollen, kerstpakketten. Mensen, die gewoon even binnenlopen en voedsel brengen voor onze klanten.
Kleine bedragen, grote bedragen, hele grote bedragen.
Echt onvoorstelbaar en hartverwarmend.

Hieronder toch een paar gaven, waaraan we even aandacht willen besteden:
(de andere giften en gaven daarmee niet tekort te doen).
– volle manden der liefde van de Kerken in IJmond Noord
– PKN IJmond, die heeft gezorgd dat alle cliënten van de Voedselbank een mooi kerstpakket hebben gekregen.
– Kerken in de IJmond, die extra een collecte hebben gehouden voor de Voedselbank
– Iemand, die binnenloopt in de loods aan het Hilbersplein en een cadeaubon brengt van 100 euro van de supermarkt. Daarvoor kaas gekocht voor de klanten.
– actie statiegeld van Lidl Heemkerk met een mooie opbrengst, daarvan kunnen wij boodschappen halen in januari a.s.
– omdat er geen Kerstpakkettenactie via Dagblad Kennemerland was, kwamen vele mensen hun kerstpakket toch maar brengen in de loods.
– bonnen voor een Pizza bij Pizzaria New York voor de klanten van Beverwijk en Heemskerk

Alle geschenken zijn met liefde aanvaard en de vrijwilligers hebben er voor gezorgd, dat de kratten heel goed gevuld waren voor de kerstdagen en ook met de jaarwisseling. Alle gezinnen hebben met de kerst van een runderrollade kunnen genieten.
Ook met oud en nieuw iets extra’s: alle klanten kregen oliebollen van een Oliebollenbedrijf uit Castricum.

Dank je wel iedereen, die iets geschonken heeft.

IJsbaan Beverwijk:

8 december is de ijsbaan op het Stationsplein in Beverwijk geopend door de wethouder. Bij de opening schonk zij vrijkaartjes voor de kinderen van de Voedselbank Beverwijk.
De kinderen van 4 t/m 14 jaar hebben gratis kunnen schaatsen. Fantastisch.

Sinterklaas:

Met alle giften en gaven konden ook dit jaar alle kinderen van 0 t/m 12 jaar een cadeautje voor de schoen krijgen. En ook alle gezinnen een zak van Sinterklaas met voor de kinderen een drietal cadeautjes + boek + chocoladeletter.
Kinderen en ook de ouders waren weer blij met de zak van Sinterklaas.

Voedselveiligheid: opnieuw GROEN

Vrijdag 22 juli 2016 controle van de inspecteur Voedselveiligheid in het kader van ons groene label.

groen

De inspecteur was zeer tevreden. De loods en de uitgiftepunten voldeden aan de eisen.
Ook de administratie was op orde. 98 punten van de 100. Een klein verbeterpuntje was er.
Op de etikettering van de eierdozen moet komen te staan hoe lang de eieren nog houdbaar zijn. In het vervolg zullen wij dit doen.

Dus code groen weer voor een jaar in het bezit.

Natuurlijk zal er met elkaar voor worden gezorgd dat ook het komende jaar de voedselbank aan alle eisen zal blijven voldoen.

VLEES VAN DE ALDI VOOR DE KLANTEN VAN DE VOEDSELBANK

aldi
In januari j.l. zijn de eerste gesprekken gevoerd met Aldi om te bezien of er vlees geleverd kan worden aan de Voedselbank. De volgende afspraken zijn gemaakt in aanwezigheid van een Provinciale voedselverwerver van Voedselbanken Noord Holland.
Het vlees wordt op de dag van tht ingevroren in een vrieskast bij het filiaal van de Aldi. Het krijgt een etiket van de Voedselbank, als het goed is naast het etiket van de tht-datum. De chauffeurs halen het “bevroren” vlees éénmaal in de week op (meestal op donderdag), waarna het wordt opgeslagen in de vriezers van de loods. Vrijdag gaat het in de koelboxen naar de uitgiftepunten. Het vlees wordt dan als koelproduct aan de klanten uitgegeven. Niet alleen Aldi Beyneslaan doet mee, ook twee filialen van Aldi in Heemskerk.

Resultaat: VLEES VOOR ALLE KLANTEN. Een verrijking van de pakketten.

De klanten zijn heel blij.

Studenten Nova College Zorg en Welzijn twee weken in actie voor Voedselbank IJmond Noord

De studenten van de opleidingen Dienstverlening, Verzorgende, Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en Maatschappelijke Zorg van het Nova College aan de Laurens Baecklaan in Beverwijk hebben in maart 2017 een project gedaan rond Voedselbank IJmond Noord.
Vrijdagochtend 10 maart j.l. sloten ze dit project af in de aula, waarbij ze de opbrengst van hun inzamelactie overhandigden aan vertegenwoordigers van de voedselbank.

De studenten hebben de volgende opdrachten uitgevoerd rond het thema Voedselbank:
 ieder moest 3 producten inzamelen:
 voor een beperkt budget (16 euro) koken voor je klas volgens de Schijf van Vijf;
 een bezoek brengen aan de Voedselbank en een film of poster maken voor de Voedselbank.
De filmmakers maakten bovendien kans op een prijs voor de meest originele productie.
2017 Nova 4
Voor de studenten leverde het koken voor een beperkt budget de ervaring op dat je dan beperkt bent tot de basisproducten. Dan kom je bijvoorbeeld uit op pasta met saus zonder vlees, een maaltijd die iedereen toch heel lekker vond. Tijdens het bezoek aan de loods moesten ze een voedselpakket samenstellen. Dat leverde het inzicht op waaruit zo’n pakket kan bestaan. Dan zie je wat je die week kunt eten, terwijl je wellicht trek hebt in iets anders.

De begeleidend docenten hadden uit de ingezonden filmpjes de drie beste geselecteerd. Tijdens de afsluiting werden deze drie vertoond: de jury bestond uit voedselbank voorzitter Huub de Kruijf en de bestuursleden Erica van Dongen en Vinus van Merode. De jury was unaniem: het filmpje van Demy Doeswijk, Krista van der Zon, Elise Dekker en Denise Schouten won de originaliteitsprijs. Zij mogen met hun klas Pedagogisch medewerker een keer lasergamen.

Huub de Kruijf bedankte alle studenten voor hun inzet: “Jullie lieten allemaal een enorme positieve betrokkenheid zien, jullie begrijpen echt het belang van de voedselbank. Ook het tijdstip van deze actie is goed gekozen. In deze tijd van het jaar kunnen we alle extra inzet goed gebruiken!”

Resultaat: 28 kratten vol houdbaar voedsel. Fijn voor onze klanten, zo in maart!!!!!

Orde van Sint George geeft mooie gift voor de klanten van Voedselbank IJmond Noord

2017 Sint George 4

Zaterdag 11 februari 2017 overhandigde Karel Bessiling, afgevaardigde van de orde van St. George aan Huub de Kruijf de voorzitter van de Voedselbank waardebonnen van de Deka-markt voor de klanten. Een bijzondere gift waar de klanten van de Voedselbank erg blij mee zullen zijn.

De gift werd geschonken door de stichting Orde van St. George dat is een charitatieve instelling die zich inzet voor allerhande goede doelen. Van oorsprong hielden de ridders zich bezig met het wel en wee van hun onderdanen in de directe omgeving. Ook nu is dat een kenmerk voor de leden van de Orde. Zij zoeken naar projecten in hun directe leefomgeving om daar goede doelen te initiëren of te ondersteunen, bijv. vrijwilligerswerk, instellingen voor gehandicapten of ouderen en dit keer de voedselbank enz.
De Orde financiert deze projecten vanuit bijdragen van de leden en donaties .Dankzij de steun van meerdere donateurs en de vindingrijkheid van de leden kunnen zij dit werk voortzetten. Groot zijn in kleine dingen is de missie.

De Orde van St. George is van oorsprong een militaire ridderorde met als beschermheilige Sint George. De orde is in het jaar 1326 opgericht door koning Charles l om zijn gebieden in Hongarije te beschermen .Hij zorgde er voor dat de mensen die hem hielpen het goed hadden en liet hen toe tot het koninkrijk en doordat de ridders ook buiten Hongarije actief waren , werd de Orde al snel een internationale Orde. Tegenwoordig heeft de Orde leden in o.a Nederland, Polen, Engeland, Amerika en nog vele andere landen

Korte terugblik alle giften december 2016

Beginnend bij mensen, die gewoon komen en iets/veel brengen voor onze klanten. Soms ook vanuit hun bedrijf.
Ze brengen bijv. een kerstbrood, kerstpakket, tassen vol houdbaar voedsel en ook geld. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoeveel keer de deur openging in december en er weer iemand met een gift stond. We hadden het er maar druk mee, maar doen het met plezier. Iedereen kreeg de aandacht, die hij/zij wilde en werd verteld hoe de voedselbank draait.

voedselbank-velsen-vrijwilligers1-300x213

Kerstpakketten:
De grote inzamelingsactie van Dagblad Kennemerland heeft er voor gezorgd dat wij 233 kerstpakketten hebben gekregen. Al onze klanten hebben integraal voor de kerst één kerstpakket gekregen.
Van Hartenheem een groot aantal kerstpakketten. Ook deze zijn integraal doorgegeven.

Kerstpakketten van particulieren en bedrijven, die afgegeven zijn op het Hilbersplein. Deze zijn ontmanteld, de kerstproducten meteen uitgedeeld, het houdbare voedsel in de schappen voor binnenkort.

Hieronder een bloemlezing van alle bedrijven/instellingen, die aan ons gedacht hebben. Ook in eerdere berichten staan al veel gulle gevers gemeld.
Sorry voor degene, die er niet bijstaan, maar het is zoveel en zo mooi.

Slagerij Ridder Beverhof: rookworsten
De Groene Ezel: gift vanuit speelgoedbeurs;
Omgevingsdienst IJmond: Bij de kerstbijeenkomst van de Omgevingsdienst IJmond was soep gemaakt. Voor een klein bedrag konden mensen deze soep kopen en op deze manier ons sponsoren. Een mooi bedrag heeft dit opgeleverd.
De Parochie de Goede Herder in Castricum heeft een collecte gehouden bij de Kerstsamenzang. Ook een fantastisch bedrag.
Deka-markt: voor alle klanten van de Voedselbanken in Noord Holland een krentenbrood.
Uitzendbureau Luba: een kerstbrood voor de klanten.
Radio/tv Noord Holland: Wederom een fantastische inzameling in samenwerking met Deen. Wij hebben 50 bananendozen met houdbaar voedsel ontvangen.
Café in Velsen Noord, inzamelingsactie met als resultaat 3 kratten houdbaar voedsel
– Ook de overgebleven (dichte) spullen van kerstdiners, kerstlunches etc. kwamen onze kant op.
Oliebollen van diverse oliebollenkramen uit de buurt.

Al deze giften maakten van december een fantastische maand. Dankzij een ieder hebben we enorm veel lang houdbaar voedsel ingezameld en onze klanten van kerstpakketten kunnen voorzien. ONGELOFELIJK BEDANKT!

dank je wel