Steun ons

Heeft u ook de overtuiging dat iedereen de beschikking moet hebben over voldoende levensmiddelen? Help ons dan mee om deze doelstelling te bereiken. Dit kan door middel van een bijdrage op IBAN: NL06 RABO 0120472686 of als:

Vrijwilliger

De Voedselbank IJmond-Noord draait volledig op de inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar wordt gerealiseerd dat er iedere week voedsel beschikbaar is. Vrijwilligers dragen zorg voor het verwerven en inzamelen, het vervoer en opslag van levensmiddelen, samenstellen en uitdelen van de voedselpakketten, onderhouden van contacten met leveranciers en hulpverlenende organisaties, de financiën en het bestuur.

Wil jij ons team versterken en ben je beschikbaar, dan kun je altijd contact opnemen met: secretaris@voedselbankijmond.nl

Voedselleverancier (food / non-food)

Het draait bij de Voedselbank om levensmiddelen. Zonder voedselleveranties kunnen we geen voedselhulp bieden aan onze deelnemers.
Als u levensmiddelen of verzorgingsmiddelen (zoals haarshampoo en douchegel) wilt doneren kunt u deze goederen brengen naar onze loods op het Hilbersplein 18 te Beverwijk. Dit kan elke dinsdag tussen 10 en 12 uur en elke donderdag tussen 10 en 15 uur.
U kunt ook contact opnemen via de mail: informatie@voedselbankijmond.nl   of telefonisch via: 06-39689743.

Donateur

De Voedselbank IJmond-Noord maakt jaarlijks kosten voor het helpen van haar deelnemers. Een deel (ca. 40%) van die kosten (met name huisvestingskosten) wordt gedekt via gemeentelijke subsidies. Het resterende deel dient de Voedselbank IJmond-Noord zelf te financieren. Dat kan alleen met uw hulp!

Wilt u een financiële bijdrage leveren? Dat kan door geld over te maken naar
(IBAN) Rekening Nummer: NL06 RABO 0120 4726 86

Alle donaties aan Voedselbank IJmond-Noord worden gebruikt voor de inkoop van voedsel EN voor ons operationele proces om het voedsel daadwerkelijk bij onze deelnemers te krijgen. Denk bij dit laatste aan transportkosten (halen en brengen van voedsel), aankopen voortvloeiende uit de ARBO-wetgeving, aankopen voortvloeiende uit voedselveiligheidseisen, etc. Indien u meer informatie wilt over de bestemming van de donaties dan verwijzen wij u naar ons jaarverslag. Zie hiervoor de link bovenaan deze bladzijde. Ook kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@voedselbankijmond.nl). Indien u er prijs op stelt dat uw donatie voor een specifiek kostenonderdeel gebruikt wordt dan kunt u uw donatie “oormerken”. Dat wil zeggen dat u in de toelichting bij de overboeking aangeeft waarvoor wij uw donatie mogen gebruiken.

Alleen met uw financiële bijdragen kunnen wij onze deelnemers in de IJmond blijven helpen en onze doelstellingen verwezenlijken.

Wij zijn een ANBI aangemerkte stichting

De Voedselbank hoeft, door de ANBI status, geen schenkbelasting en erfbelasting af te dragen waardoor donaties volledig ten gunste komen van de Voedselbank. Uw gift ontvangen wij netto.

U als particulier (donateur) kunt ook fiscaal voordeel genieten. De Voedselbank IJmond-Noord adviseert u om advies hierover in te winnen bij uw fiscalist. Dit kan als u een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst. U schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode van 5 jaar of langer.

​Een schenkingsovereenkomst kun u downloaden van de Belastingdienst.​

De ingevulde versie kunt u ter tekening naar ons opsturen.​ Na ondertekening door de penningmeester kunt u deze periodieke giften in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Meer informatie over belastingvoordeel is te vinden op de website van de Belastingdienst.​ Bij vragen kunt u contact opnemen met: penningmeester@voedselbankijmond.nl

Sponsor

Onze organisatie is geheel afhankelijk van de hulp en inzet van vrijwilligers. Wilt u Voedselbank IJmond-Noord sponseren als particulier, met uw bedrijf of als ondernemer, bijvoorbeeld meehelpen voedsel inzamelen bij supermarkten, dan kunt u contact opnemen met: fondsenverwerver@voedselbankijmond.nl

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de Voedselbank IJmond-Noord diverse sponsoractiviteiten. Bijvoorbeeld levensmiddelen inzamelacties bij supermarkten in onze regio. Hierbij krijgen we onder andere hulp van leden van serviceclubs (Rotary en Lions), Brandweer en Politie uit de regio.

Wil jij je met je school of u met uw werk/bedrijf of vereniging inzetten voor onze Voedselbank? Neem contact met ons op! fondsenverwerver@voedselbankijmond.nl 

Maatschappelijke stage

Er zijn mogelijkheden voor een maatschappelijke stage bij de Voedselbank. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen met secretaris@voedselbankijmond.nl