Over Ons

Voor wie?
Iedereen die per maand minder dan een vastgesteld minimum heeft te besteden aan voedsel en kleding kan een beroep doen op de voedselbank.
Socius Maatschappelijk Dienstverleners  beoordeelt of een aanvrager in aanmerking komt. Periodiek wordt bij klanten van de voedselbank beoordeeld of zij nog steeds recht hebben op hulp. Men kan maximaal 3 jaar klant blijven van de voedselbank. In de praktijk heeft 75% van de klanten slechts 3-6 maanden hulp nodig.

Lees meer over de klanten

Door wie?
Onze voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand wordt voor zijn of haar werk betaald, niemand is in loondienst.

Lees meer over de vrijwilligers

Dankzij wie?
De voedselbank is volledig afhankelijk van giften in natura (voedsel) en geld. Dankzij de steun van incidentele en vaste sponsoren en donateurs kunnen wij mensen helpen die korte tijd in problemen verkeren.

Lees meer over de sponsoren

Hoe kunt u helpen?

  • Met levensmiddelen: af te geven in onze loods op donderdag van 12.00-16.00 uur of bij inzamelingsacties.
  • Met een (periodieke) donatie op rekening NL06 RABO 0120 4726 86
    t.n.v. Voedselbank IJmond Noord.
  • Voor het doneren van voedselpakketten, worden onze sponsoren met een bevestiging van de bestelling, bedankt voor de donatie. Deze donaties worden direct gereserveerd voor het aankopen van voedsel, zodra er onvoldoende basisproducten bij ons beschikbaar zijn.

    . Wij ontvangen de laatste tijd ook met enige regelmaat, giften via een bankoverschrijving. Wanneer het adres van de schenker bij ons bekend is, lukt het ons om per post, een schriftelijke bevestiging te zenden. Dit is echter vaak niet het geval aangezien de banken in het kader van de Wet op de privacy, geen adres mogen verstrekken van de afzender.
    Mocht u prijs stellen op een bevestiging van uw gift via de bank, laat het ons dan weten via het e-mailadres info@voedselbankijmond.nl. Het bankafschrift toont n.l. wel de naam, maar niet het adres van de schenker.

De Voedselbank IJmond Noord werkt nauw samen met de Stichting Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van landelijk opererende bedrijven ook aan de inwoners van IJmond Noord ten goede te laten komen.

ANBI-keurmerk

De Stichting Voedselbank IJmond Noord is een erkende goede doelen organisatie en draagt het ANBI keurmerk. Giften zijn daardoor onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Bestuur
Huub de Kruijf – voorzitter (voorzitter@voedselbankijmond.nl)
Barbara Rietkamp – secretaris (informatie@voedselbankijmond.nl)
Ruben Boas – penningmeester

Erica van Dongen – vice voorzitter
Vinus van Merode, algemeen bestuurslid, o.a. klantenrelatie
Meike Stuur – klantenrelaties
Adriaan van Nieuwkerk – voedselverwerving