Wat zal 2017 Voedselbank IJmond Noord bieden!!!

Speech uitgesproken door de voorzitter:

samen voor de vb

Van harte hoop ik dat iedereen fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling heeft gehad en zo de gelegenheid heeft aangegrepen om wat bij te tanken na de hectische dagen vooral in december in de loods, uitdeelpunten en vrachtauto! Zelf heb ik met mijn vrouw de kerstdagen in de lucht en op vliegvelden als Hanoi, Yangon en Dubai doorgebracht. Maar ja, dat was eigen keuze!
Door het verruimen van de criteria per 1 januari jl bestaat er een gerede kans dat het aantal klanten bij ons zal toenemen. Het bestuur ziet dat met vertrouwen tegemoet vooral door jullie niet aflatende inzet en loyaliteit. Maar natuurlijk ook omdat we momenteel goed in onze voorraden en financiën zitten en positieve verwachtingen hebben ten aanzien van de aanvoer vanuit Voedselbanken Nederland. Beide zaken, de mogelijke aanwas aan klanten en voedselaanvoer en -voorraad, houden we nauwgezet in het oog. Indien nodig zullen we niet aarzelen noodzakelijke maatregelen te treffen.

Onze hoofddoelstelling “tijdelijke aanvullende wekelijkse voedselpakketten voor behoeftige mensen” zal ook dit jaar onze eerste prioriteit hebben. Echter, we moeten de realiteit onder ogen zien en dat is bij voorbeeld dat we ons blijven beperken deze pakketten slechts eenmaal, en wel op vrijdag, uit te reiken. Dit kan inhouden dat we soms moeten afzien van een bepaald aanbod vanuit Voedselbanken Nederland. Het bestuur zal wel zijn uiterste best doen de inhoud van de pakketten nog beter en gezonder te maken dan voorheen. Dank zij financiële bijdragen van meerdere enthousiaste donateurs en de ingeburgerde inzamelacties bij supermarkten moet dat mogelijk zijn.

Voor wat betreft onze huisvesting kan ik mededelen dat wij in 2016 de huurovereenkomst met Pré Wonen hebben kunnen verlengen tot 31 december 2020 met aansluitende perioden van telkens één jaar. Ook ben ik vol vertrouwen dat de betreffende gemeentes ons blijven steunen met hun bijdrage aan de huur. Voor 2017 hebben wij reeds hun toezeggingen ontvangen.
Mede namens het bestuur wens ik al onze vrijwilligsters en vrijwilligers een bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig 2017!

Huub de Kruijf, voorzitter.

Kerstpakketten

vb-kerstpakketten-2016
Foto: Heleen Vink

132 kerstpakketten zijn voor de Kerst door lezers ingeleverd bij het redactiekantoor van Dagblad Kennemerland in Beverwijk.

Donderdag 23 december haalden de voedselbankvrijwilligers de pakketten op zodat ze nog voor de kerst uitgedeeld kunnen worden.
Dit is ook gebeurd. De klanten waren heel blij met het pakket dat zij kregen.

De laatste 101 kerstpakketten zijn 29 december opgehaald door de vrijwilligers van de Voedselbank.

In totaal hebben gulle gevers 233 kerstpakketten gedoneerd, bestemd voor de mensen die financieel krap zitten. Dit is ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Namens alle klanten: BEDANKT11111

Grote inzamelingsactie bij 7 supermarkten

Vrijdag 9 december 2016
De dag van het jaar. Een inzamelingsactie bij 7 supermarkten tezamen met de leerlingen van Mavo 1 van het Kennemer College. Dit alles in het kader van de maatschappelijke stage.
ken-coll

Ca. 20 begeleiders en 90 leerlingen zijn actief bezig geweest om voedsel voor onze klanten te verzamelen. Niet te vergeten de 10 personen voor de logistiek en organisatie, die er voor gezorgd hebben dat alles naar wens is verlopen.
Natuurlijk gaat niet alles meteen naar wens. De tweede bus die ons was toegezegd, was er niet. De heren chauffeurs hebben toen maar lopend de twee dichtstbijzijnde supermarkten voorzien van kratten etc. Onze eigen bus heeft de rest bevoorraad en het viel mee om: 9.15 uur waren alle supermarkten voorzien van alles wat er nodig was.

Gelukkig was om 10.00 uur de tweede bus aanwezig en het liep weer als een trein. Bij alle supermarkten werden regelmatig de volle kratten opgehaald en weer lege gebracht. Om 17.00 uur de laatste ronde om alles bij de supermarkten op te halen. Om 18.00 uur was alles in de loods.

Bij de wisseling van de leerlingen ging ook niet alles naar wens. Iedereen zei dat hij wist waar de supermarkt was, maar als je de Vomar op de Plantage in Heemskerk zoekt, is dat toch niet de juiste Vomar. Gelukkig is dit ook opgelost, de ene groep moest wat langer blijven.

Maar het mocht de pret niet drukken. De begeleiders en de leerlingen hebben met veel enthousiasme hun werk gedaan. Veel klanten van de supermarkten hebben een boodschapje extra gedaan.
Een aantal klanten sprak haar waardering uit dat de Voedselbank samen met de leerlingen van het Kennemer College deze actie uitvoert.

Het resultaat: 272 kratten met voedsel

BEDANKT: leerlingen en natuurlijk ook alle begeleiders en chauffeurs.

We hebben het met zijn allen toch maar weer voor elkaar gekregen en volgens mij kan iedereen met plezier en voldoening op deze activiteit terugkijken.
Wat mogen wij als voedselbank toch blij zijn met een aantal begeleiders van buiten die elke keer weer spontaan meedoen.

dank-je-wel

Sinterklaas op bezoek bij de Voedselbank IJmond Noord

cimg3699

Zaterdag 26 november is Sinterklaas om 16.00 uur op bezoek geweest bij de loods van Voedselbank IJmond Noord. Hij kwam niet alleen, natuurlijk met veel Pieten, maar ook met cadeaus.

Cadeaus ingezameld door Heemskerk FM . De cadeaus zijn bestemd voor de kinderen van de Voedselbank IJmond Noord.cimg3697

Een ieder bedankt voor het geven van veel mooi en bruikbaar speelgoed.
Voedselbank IJmond Noord zal zorgen dat het op de plek komt waar het moet zijn. Dus in de Zak van Sinterklaas op 5 december.

Door 251tv is en film gemaakt, de deze week te zien zal zijn op tvHeemskerk, ziggo kanaal 42 (digitaal) en/of ziggo kanaal 45 (analoog)

Een greep uit wat er allemaal gebeurt in oktober/november/ december voor en door Voedselbank IJmond Noord

sint

Sinterklaas komt weer en daarvoor moet er heel wat werk verzet worden:
speelgoedacties:
Er wordt voor gezorgd dat alle kinderen van de voedselbank IJmond Noord (ca. 150 kinderen tussen de 0 en de 12 jaar) cadeautjes krijgen voor in de Schoen. Voor het Sinterklaasfeest een zak van Sinterklaas met daarin een aantal cadeautjes en een chocoladeletter.

Maar hoe komen wij nu aan het geld + materiaal om dit allemaal te regelen.

Dit gebeurt o.a. door:

HeemskerkFM: zowel radio als t.v. wordt een actie gevoerd om speelgoed in te zamelen: zaterdag 26 november komt Sinterklaas dit speelgoed brengen naar het Hilbersplein in Beverwijk. (is gebeurd en Sinterklaas heeft heel veel mooi speelgoed aan de Voedselbank IJmond Noord gegeven wat allemaal ingezameld was)

De Groene Ezel in Heemskerk heeft eind oktober een grote speelgoegbeurs gehouden: een deel van de opbrengst is voor de Voedselbank

– Een aantal groepen van Praktijkschool van het KennemerCollege hebben een speelgoedactie gehouden, speelgoed inzamelen en speelgoed weer weggeven aan gezinnen, die het nodig hebben. Is er nog speelgoed over dan krijgt de Voedselbank het.

– AH heeft op dit moment de “GOEDZAK”-actie. Speelgoed kan bij de supermarkten ingeleverd worden. De AH’s uit Heemskerk geven het speelgoed aan onze voedselbank.

Dit was in grote lijnen het verkregen speelgoed.
Hieronder de gulle gaven waarvan een deel gebruikt is voor speelgoed/boeken en een ander deel gebruikt zal worden voor iets extra voor het eten tijdens het Kerstweekend.

Gulle gaven:
KennemerPraktijkschool: Deze heeft eind 2015 een fancyfair gehouden. Wij kregen het geld te laat voor de Sinterklaas en Kerst 2015. In overleg mochten we het bewaren voor 2016. En dat hebben we gedaan. Dus nu gebruikt.

Beachclub Oost Wijk aan Zee heeft actie gevoerd op de laatste dag van haar seizoen: de opbrengst voor VB IJmond Noord

SybGym aan de Meerstraat heeft in november actie gevoerd: 3 dozen voedsel en een bijdrage voor de Voedselbank was het resultaat

Morgensterkerk uit Heemskerk heeft een deel van de opbrengst van de Rommelmarkt geschonken aan de Voedselbank

Harsco Metals Holland bv & Harsco Metals Transport BV: Dit bedrijf houdt dit jaar geen eigen Sinterklaasfeest. De directie en personeel heeft toen besloten om het geld wat zij de laatste jaren uitgaven aan Sinterklaas te schenken aan Voedselbank IJmond Noord

Al deze gulle giften qua speelgoed en geld resulteren er in dat AL ONZE VOEDSELBANKKINDEREN EEN MOOIE ZAK VAN SINTERKLAAS KRIJGEN EN ALLE GEZINNEN MET KERST IETS EXTRA’S VOOR HET KERSTDINER.

vb-kerst

Het is hard werken met elkaar. Maar het resultaat zal er zijn, zowel met Sinterklaas als met de Kerst. Eind november waren er 131 gezinnen die voedsel via de Voedselbank kregen. Er zijn ca. 150 kinderen die van al deze gulle giften en gaven zullen genieten met Sinterklaas.

CIMG2476 (2)

Voedselveiligheid: De Voedselbank IJmond Noord is en blijft groen.

Vrijdag 22 juli 2016 controle van de inspecteur Voedselveiligheid in het kader van ons groene label.

groen

De inspecteur was zeer tevreden. De loods en de uitgiftepunten voldeden aan de eisen.
Ook de administratie was op orde.

Dus code groen weer voor een jaar in het bezit.

Natuurlijk zal er met elkaar voor worden gezorgd dat ook het komende jaar de voedselbank aan alle eisen zal blijven voldoen.

Basisschool de Zevenhoeven

CIMG3387

In week van 23 mei heeft de obs De Zevenhoeven activiteiten georganiseerd, die op een of andere manier met Voedsel te maken hadden.
Wat eten we? Waar komt eten vandaan? en hoe wordt het gemaakt?
Niet alleen werden bovenstaande vragen beantwoord, ook hebben de leerlingen van de Zevenhoeven voedsel ingezameld voor de Voedselbank IJmond Noord.

Een hele stapel blauwe kratten vol met etenswaren is 28 mei 2016 door de voedselbank opgehaald.

CIMG3373

BEDANKT ALLEMAAL. Al het voedsel zal uitgedeeld worden aan de klanten van de voedselbank.

Mijlpaal, 10 jaar Voedselbank IJmond Noord

P1190269

Zaterdag 21 mei was er een grote bijeenkomst in de loods. 10 jaar geleden is gestart met het uitgeven van pakketten. Het begon in 2006 met veertien gezinnen uit Beverwijk en Heemskerk. Nu heeft de Voedselbank IJmond Noord 135 gezinnen uit beide gemeenten en Castricum en Uitgeest. Het bestaansrecht is in die tien jaar wel bewezen. Geen reden voor een feestje, want de voedselbank zou eigenlijk niet moeten bestaan.

Het is een mijlpaal om even bij stil te staan.

In tien jaar tijd zijn er 62.000 kratten met voedsel gemaakt en uitgedeeld.

Het was een prima bijeenkomst met (oud)vrijwilligers, donateurs, sponsoren, politici, vertegenwoordigers uit de kerken en maatschappelijke instellingen, buren , etc. Echt een bont gezelschap, met elkaar aan de babbel. Goed om te constateren dat een paar oprichters en mensen van het eerste uur er ook waren.

10 jarig bestaan Voedselbank IJmond Noord op 21 mei 2016

In mei 2006 werden de eerste 5 pakketten uitgedeeld aan inwoners van Beverwijk via de Voedselbank.

Nu 10 jaar later zijn dat er ca. 150 niet alleen in Beverwijk, maar ook in Heemskerk, Castricum, Uitgeest.

10 jaar

Op 21 mei besteedt Voedselbank IJmond Noord aandacht aan het 10 jarig bestaan in de loods aan het Hilbersplein 10 in Beverwijk.
Aanvang 16.00 uur (loods is open vanaf 15.30 uur).

Het programma is als volgt:

Gesproken zal worden door:
– de voorzitter, welkomstwoord
– burgemeester Ossel van Beverwijk
– Marian van Gemert (vrijwilligster)
– Jan Boudesteijn (voorzitter Rotaryclub IJmond)
– Dankwoord ceremoniemeester

Afsluitende borrel tot 17.30 uur.

Start in 2016 en kleine terugblik december 2015

Iedereen een gezond, inspirerend 2016 toegewenst.nieuwe-jaar-achtergrond-met-hangende-nummers_1051-525

De vrijwilligers van de Voedselbank IJmond Noord die werkzaam zijn in de loods, op de uitgiftepunten, de chauffeurs en het bestuur zullen er gezamenlijk voor zorgen dat de klanten van de Voedselbank IJmond Noord weer mooie pakketten ontvangen in 2016.

De inhoud van de pakketten wordt goed.

DE REDEN:

Veel mensen, waaronder veel kinderen, hebben aan de Voedselbank gedacht. Heel veel houdbaar voedsel is binnengekomen.

Een greep uit de vele giften en gaven:

De één komt met een pakje kaas, de ander brengt een tas vol levensmiddelen de derde een kerstpakket. Als je een middag in de loods was in december en de deur ging constant open en er stond weer iemand met goede gaven, dan word je toch wel stil en realiseer je je dat er heel veel mensen zijn die iets over hebben voor hun medemens.

Georganiseerde acties:
Leerlingen van basisscholen uit Heemskerk en Beverwijk, leeerlingen van het Jac. P. Thijse College uit Castricum hebben heel veel kratten met houdbaar voedsel opgehaald.
Niet te vergeten: Het schitterend mooie resultaat van 280 kratten voedsel van de actie met het Kennemer College in het kader van maatschappelijke stage.

Heel veel kerstpakketten zijn gebracht bij de redacties van de plaatselijke kranten. Resultaat meer dan 200 kerstpakketten.
Alle klanten hebben een pakket integraal gekregen, kon gelukkig nog voor de Kerst. De rest van de pakketten wordt ontmanteld en de inhoud zal in de loop van 2016 worden verdeeld.

Een bedrijf, waarvan de medewerkers besloten hebben om al het geld voor kerstpakketten om te zetten in voedsel voor de Voedselbank.
Resultaat: kaas, boter, eieren en veel meer houdbaar voedsel.

Oliebollen van verschillende kanten.

Verhuisdozen met houdbaar voedsel via RTV Noord Holland.

Financiële bijdragen via particulieren, kerken en serviceclubs.
Het Kerstkoor van de St. Pancratriuskerk uit Castricum bracht het collectegeld van de avond. Een fantastisch bedrag.

Het was echt geweldig allemaal. Al die mensen die iets geschonken hebben:

images (1)

Wij beloven dat al het opgehaalde voedsel bij de klanten komt. De pepernoten en kerstkoekjes – gekregen van allemaal supermarkten uit de omgeving – liggen in de loods en die gaan tot de Pasen naar de klanten. Chocoladeletters zijn ook in maart nog lekker.