Vrijwilligers

Ons werk als voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers.
75 vrijwiligers zorgen samen voor:

  • vervoer en opslag van levensmiddelen
  • samenstellen en uitdelen van de pakketten
  • contacten met leveranciers en hulpverlenende organisaties
  • administratie
  • bestuur

Loodsmedewerk(st)ers
Elke donderdagmiddag is een groep mensen druk bezig met het samenstellen van de voedselpakketten. De meeste van hen werken al jaren met veel plezier bij de voedselbank.

Chauffeurs
Iedere week halen onze chauffeurs voedsel op uit het Noord-Hollandse magazijn van de voedselbanken in Amsterdam. Ook rijden zij wekelijks naar de Kop van Noord-Holland om verse groente op te halen. Vrijdags brengen zij de kratten met voedsel van de loods in Beverwijk naar de uitdeelpunten in de verschillende gemeenten. De bus moet steeds in- en uitgeladen worden. Dat is behoorlijk zwaar werk. Ook rijden ze regelmatig om voedsel op te halen bij onder meer particulieren, winkels en scholen.

Medewerkers uitdeelpunten
Elke vrijdag zijn op de uitdeelpunten in de verschillende gemeenten groepen vrijwilligers actief bij het uitdelen van de voedselpakketten. Zij besteden hieraan een halve dag per week.

Helpers inzamelacties
Wij houden 10x per jaar inzamelacties bij supermarkten in onze regio. Daarbij krijgen we hulp van de leden van serviceclubs (Rotary en Lions) uit de regio.

Maatschappelijke stage
Er zijn mogelijkheden voor een maatschappelijke stage  bij de Voedselbank. Dat gebeurt meestal in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, afdeling Maatschappelijke stage. De mogelijkheden van stages zijn beperkt:

  • werkzaamheden in de loods op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur.
  • Vacatures
    Er is op dit moment een vacature voor bestuurslid Voedselveiligheid. Zie vacatures.