Voedselveiligheid

2018

Ons certificaat voedselveiligheid is verlengd met één jaar:

Vrijdag 27 juli 2018, de jaarlijkse controle in het kader van de voedselveiligheid. Deze is gehouden in de loods aan het Hilbersplein en deze keer het uitgiftepunt in de Vredevorstkerk in Beverwijk.
Ondanks de hitte voldeden wij aan de eisen voor de voedselveiligheid. Temperaturen op orde en het vervoer in de koelboxen was naar wens. Een loods die er zoals altijd keurig en schoon uitziet. Administratie op orde. Het is een hele klus met elkaar, maar ook dit jaar weer met elkaar de klus geklaard.

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 95 (MAX. IS 100)

Alle vrijwilligers van de Voedselbank IJmond Noord mogen trots zijn op dit resultaat. Het moet toch elke week weer gebeuren, temperaturen, koelboxen goed op temperatuur houden, administreren etc.

2017

Ons certificaat Voedselveiligheid is verlengd met één jaar:

groen

Vrijdag 21 juli 2017 is de jaarlijkse controle Voedselveiligheid geweest, zowel in de loods, als op het uitgiftepunt Castricum. Het resultaat mag er zijn: 98 van de 100 punten die te behalen zijn hebben we gehaald!! CHAPEAU!!!!!!

Voedselbank IJmond Noord is en blijft dus groen.

Een groot compliment voor een alle vrijwilligers.

De loods zag er netjes en schoon uit, de kantine/kantoorruimte, wc-ruimte + keuken keurig, geen ongedierte, de temperatuurlijsten waren prima, de gehele administratie voldeed aan de eisen en ook op het uitgiftepunt Castricum was geen commentaar.

De chauffeurs en de medewerkers in de loods en de uitgiftepunten kunnen trots op zichzelf zijn met dit mooie “groene” resultaat. Gewoon doorgaan op deze manier, blijf attent, blijf temperaturen, etc. dan komt het ook volgend jaar weer goed.

Vrijdag 22 juli 2016 controle van de inspecteur Voedselveiligheid in het kader van ons groene label.

De inspecteur was zeer tevreden. De loods en de uitgiftepunten voldeden aan de eisen.
Ook de administratie was op orde.

Dus code groen weer voor een jaar in het bezit.

Natuurlijk zal er met elkaar voor worden gezorgd dat ook het komende jaar de voedselbank aan alle eisen zal blijven voldoen.

HET GROENE CERTIFICAAT

Op woensdag 14 oktober heeft mevrouw Caroline de Graaf, lid van het landelijk bestuur, het groene certificaat overhandigd aan ons bestuur in de loods aan het Hilbersplein 18 te Beverwijk.

2015 groen (7)

Het groene certificaat heeft alles te maken met voedselveiligheid. De voedselveiligheid staat hoog in het vaandel van de voedselbanken. Voedselbanken Nederland, in nauw overleg met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gemachtigd aan voedselbanken een certificaat te overhandigen, zodra zij aan duidelijk omschreven eisen hebben voldaan.
De voedselbank IJmond Noord voldoet aan die eisen en daarom krijgen wij: in voedselbanktermen het Groene Certificaat.

Voedselveiligheid algemeen, start van controles, etc.
groenGezien het feit dat voedselbanken – je ziet dat aan de naam – met voedsel werken moeten alle voedselbanken zich houden aan de spelregels/wetten van de NWA (Nederlandse Waren Autoriteit), infoblad 76 speciaal voor charitatieve instellingen voedselbanken geschreven. In april j.l. is er een nieuw blad uitgekomen. Dit gaat over hygiëneregels, koelketen, schoonmaken, ongediertebestrijding en administreren van alles en nog wat.

Ook Voedselbank IJmond Noord moest er aan geloven om code groen te krijgen in het kader van de Voedselveiligheid.
Voedselbank IJmond Noord voldoet sinds juni 2015 aan bijna al de eisen en heeft de code groen gekregen (89 van de 100 punten). Er komt nu een certificaat en ook in de toekomst moeten wij blijven voldoen aan de strenge eisen. Onverwachts kan iemand van de Voedsel en Warenautoriteit binnenstappen in de loods om te controleren of de Voedselbank nog voldoet aan de eisen.

Nieuwsbrief Voedselveiligheid 2014
Beste mensen, Dit is een nieuwsbrief over Voedselveiligheid. Allerlei bedrijven/organisaties dienen zich te houden aan de wetten van de Voedsel- en Warenautoriteit. Deze wetten gelden niet alleen voor deze instellingen maar ook voor  charitatieve instellingen en vrijwilligersorganisaties (dus ook de voedselbanken). Alle voedselbanken dienen binnen 1,5 à 2 jaar te voldoen aan de landelijke normen. Ook de voedselbank IJmond Noord dient zich aan de landelijke normen te houden. Wij zijn eind december met ons traject gestart. Zoals bekend, is er een 0-meting gehouden in de loods en zijn twee uitgiftepunten bezocht. Wij doen het als IJmond Noord niet slecht, er moet nog wel wat verbeterd worden. Er zijn na de 0-meting verbeterpunten aangegeven en door het bestuur zijn op deze verbeterpunten actieplannen gemaakt. De belangrijkste punten: Cursus voor medewerkers Voedselbank IJmond Noord.

 • Registreren van alles op het gebied van:
  • koelketenbewaking
  • schoonmaken
  • in- en uitgaan van voedsel
  • Preventie voor ongediertebestrijding

En dan nog wat kleine punten

 • Cursus voor medewerkers Voedselbank IJmond Noord.
 • Registreren van alles op het gebied van:
  • koelketenbewaking
  • schoonmaken
  • in- en uitgaan van voedsel
  • Preventie voor ongediertebestrijding

En dan nog wat kleine punten Het heeft even geduurd maar nu gaan we starten. Op alle uitdeelpunten en ook in de loods ligt het Handboek Voedselveiligheid Stichting Voedselbanken Nederland, van mei 2013. Alle uitgiftepunten en de loods krijgen één of meerdere mappen voor registratie van het een en ander.  Ook in de “bestelwagen” zullen registratiemappen aanwezig zijn.

1. Start van het project

Daar horen een aantal rituelen bij: Een ieder wordt verzocht om het handboek Voedselveiligheid Stichting Voedselbanken Nederland te lezen.  Voor alle vrijwilligers van de uitgiftepunten gelden specifiek de bladzijden :

 • 7, 8. 9
 • 10, 11
 • 25 t/m 32

Voor de vrijwilligers van de loods en de chauffeurs gelden bovengenoemde pagina’s, maar ook de bladzijden, die gaan over in ontvangst nemen van goederen, de koelketenbewaking en reiniging het gebouw aan het Hilbersplein.

Het is natuurlijk niet alleen lezen, maar er ook naar handelen.

 Vrijwilligersovereenkomst:

Dit alles heeft o.a. gevolgen voor de vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilligersovereenkomst is aangepast. Er zijn twee artikelen toegevoegd over voedselveiligheid. Aan de huidige vrijwilligers zal ook gevraagd worden om de aangepaste vrijwilligersovereenkomst te tekenen.

Cursus/training:  Woensdag 14 mei om 14.00 uur cursus in de loods op het Hilbersplein. Daarvoor zullen worden uitgenodigd: –       Coördinatoren uitgiftepunten + 2 extra vrijwilligers van de uitgiftepunten –       Alle chauffeurs –       Coördinator  loods + 3 extra vrijwilligers van de loods –       Bestuursleden De cursus wordt gegeven door Edwin van de Rheeden van de Houwers groep. Deze organisatie is door de Vereniging Voedselbanken Nederland ingehuurd om alle voedselbanken te begeleiden naar een groen certificaat voor de Voedselveiligheid. Indien gewenst zullen na deze cursus nog een of meerdere cursussen volgen. Deze zullen intern gehouden worden.

2. Registreren

Buiten al deze bladzijden die er gelezen moeten worden, is volgens de Warenwet het allerbelangrijkste:

Registreren, registreren, registreren.

Registreren van:

2.1  Hygiëneregels Er komt een aftekenlijst waarop de vrijwilligers moeten aangeven, dat zij de basis hygiëneregels hebben gelezen en er naar zullen handelen. Vrijwilligers moeten aan de coördinator uitgiftepunten of aan de coördinator loods melden indien zij een besmettelijke ziekte hebben.

2.2 Thermometers Thermometers, die de temperatuur van het voedsel moeten meten, moeten geregistreerd zijn. Hiervoor zijn speciale glycerolpotjes aangeschaft, om de thermometers te ijken. De ijkmomenten dienen geregistreerd te worden.

2.3 Koelketenbewaking  

Wat is een koelketen? De producent, de transporteur, de groothandel en de winkel zijn schakels, die samen een keten vormen. Elke schakel heeft de wettelijke plicht om het product op de juiste temperatuur te verwerken, op te slaan of te vervoeren. Wat is daarvan het doel? Het bewaken van de temperatuur is onderdeel van de voedselveiligheid. Stijging van de temperatuur heeft invloed op de houdbaarheid en dus op de kwaliteit van het product. Hoe werkt dat in praktijk? Elke schakel registreert de temperatuur met een gekalibreerde thermometer en van elke schakel wordt de temperatuur vastgelegd, indien er een probleem met een product is (bijv. een product is vroegtijdig bedorven) dan moet elke schakel aan kunnen tonen, dat zij het product op de juiste wijze heeft behandeld.  Wat betekent dit voor de Voedselbank? De Voedselbank is ook een schakel die de plicht heeft om de voedselveiligheid te waarborgen. Het is daarom belangrijk dat er op wordt toegezien dat de gekoelde producten (koel en diepvries) op de juiste temperatuur aan ons worden overgedragen. Verder hebben wij de plicht om de producten op de juiste temperatuur op te slaan en te vervoeren. Hoe moeten we dat doen? Van elke processtap (ontvangst, opslag en transport) wordt de temperatuur vastgelegd. De koelcel moet constant op 7 graden Celsius  respectievelijk 4 graden Celsius staan en de vriescel op min 18 graden Celsius. Wij hebben geen koelwagen dus moeten wij bij transport de koelboxen en zo nodig koelelementen gebruiken. Onze klanten moeten de producten op de juiste temperatuur overhandigd krijgen, net als in de supermarkt. Ook zij hebben recht op veilig voedsel, dat is onze verantwoordelijkheid.  Registreren van temperaturen: van voedsel zowel in Amsterdam, de loods maar ook op de uitgifte punten

Registreren temperatuur van:           –     koelcel –          vrieskisten –          ijskasten

2.4 Kwaliteitseisen

In de loods moet gekeken en geregistreerd worden dat het binnengekomen voedsel voldoet aan de kwaliteitseisen van de Voedsel en Warenwet. Klopt de THT, is de verpakking heel, is de etikettering in orde. Zijn er als er geen etiketten op de producten zitten, formulieren die aangeven wat er in zit.

2.5  Schoonmaken

Registreren van het schoonmaken van:

 • toiletruimte
 • kantine
 • vloer loods
 • koelcel
 • vrieskisten
 • auto

Specifiek voor de chauffeurs:

Temperaturen in Amsterdam, registreren in map in de bus.

 • Als de goederen in Beverwijk aangekomen zijn:
 • Opnieuw temperaturen en registreren.
 • Van loods naar uitgiftepunten:
 • Temperaturen in loods, registeren
 • In koeltassen/koelboxen met een koelelement naar de uitgiftepunten,
 • Daar opnieuw temperaturen en de vrijwilligers van de uitgiftepunten moeten zorgen dat het voedsel koel blijft in de koeltassen/koelboxen.

Tot Slot:

Het lijkt allemaal erg ingewikkeld, maar het bestuur is er van overtuigd dat als we een tijdje draaien, we ons hand er niet meer voor omdraaien. Het is gewoon wennen. Het grootste deel komt aan op de vrijwilligers van de loods/chauffeurs. Maar ook voor de uitgiftepunten geldt: bedenk met elkaar hoe het voedsel op de juiste temperatuur gehouden kan worden. Bijv. zet de kratten/kisten met voedsel niet voor de kachel. Houdt de gekoelde/diepvries producten zo lang mogelijk in de vriestassen. Als de klanten de waar in de tassen heeft, dan is het de verantwoordelijkheid van de klanten. Laten we proberen met elkaar om het allemaal goed uit te voeren, het is voor allemaal wennen. Als je erop aangesproken wordt, probeer dan met elkaar te kijken hoe een en ander misschien nog beter is uit te voeren. Mochten er onoverkomelijke problemen zijn, neem contact op met de coördinator van de loods/uitgiftepunten of meldt het of  vraag het aan het bestuur. Erica van Dongen Bestuur Voedselbank IJmond Noord