Vacature Bestuursleden

Vacature bestuurslid belast met voedselveiligheid:
Portefeuille:
# Geeft sturing aan het bedrijf wat betreft voedselveiligheid (loods)
# Geeft sturing aan de vrijwilligers in de loods en chauffeurs
# Voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking ( Arbo, voedsel, loods)

Profiel: het gaat om een man/vrouw met aanwijsbare leidinggevende capaciteiten, charismatisch vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden. Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de voedselbank en weet deze op tastbare wijze uit te dragen, heeft ervaring/kennis van voedingswaren en logistiek.
Aantal uren: ca. 6 uur gemiddeld per week. Op donderdag dient hij/zij gerege;doverdag beschikbaar te zijn om in de loods van de Voedselbank te kunnen zijn.

Vacature bestuurslid belast met loodswerkzaamheden
Portefeuille:
# Geeft sturing aan het bedrijf (loods)
# Verantwoordelijk voor de voedselvoorraden
# Geeft sturing aan de vrijwilligers in de loods en chauffeurs

Profiel: het gaat om een man/vrouw met aanwijsbare leidinggevende capaciteiten, charismatisch vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden. Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de voedselbank en weet deze op tastbare wijze uit te dragen, heeft ervaring/kennis van voedingswaren en logistiek.
Aantal uren: ca. 6 uur gemiddeld per week. Op donderdag dient hij/zij geregeld overdag beschikbaar te zijn om in de loods van de voedselbank te kunnen zijn.

Indien u wilt reageren of meer informatie wil bel of mail:

Stichting Voedselbank IJmond Noord
Hilbersplein 18, 1944 RA Beverwijk

e-mail: informatie@voedselbankijmond.nl
t. loods: 0251-200 791 (donderdag van 10.00-16.00 uur)