Vacature Bestuurslid Algemene Zaken

Er is een vacature voor bestuurslid belast met loodswerkzaamheden/voedselveiligheid:
Portefeuille:
# Geeft sturing aan het bedrijf (loods)
# Geeft sturing aan de vrijwilligers in de loods en chauffeurs
# Voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking ( Arbo, voedsel, loods)

Profiel: het gaat om een man/vrouw met aanwijsbare leidinggevende capaciteiten, charismatisch vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden. Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de voedselbank en weet deze op tastbare wijze uit te dragen, heeft ervaring/kennis van voedingswaren en logistiek.

Aantal uren: ca. 6 uur gemiddeld per week. Op donderdag dient hij/zij overdag beschikbaar te zijn om in de loods van de Voedselbank te kunnen zijn.

Indien u wilt reageren of meer informatie wilt: bel of mail:

Stichting Voedselbank IJmond Noord
Hilbersplein 18, 1944 RA Beverwijk

tel. 06-18770787
e-mail: informatie@voedselbankijmond.nl