Wat zal 2017 Voedselbank IJmond Noord bieden!!!

Speech uitgesproken door de voorzitter:

samen voor de vb

Van harte hoop ik dat iedereen fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling heeft gehad en zo de gelegenheid heeft aangegrepen om wat bij te tanken na de hectische dagen vooral in december in de loods, uitdeelpunten en vrachtauto! Zelf heb ik met mijn vrouw de kerstdagen in de lucht en op vliegvelden als Hanoi, Yangon en Dubai doorgebracht. Maar ja, dat was eigen keuze!
Door het verruimen van de criteria per 1 januari jl bestaat er een gerede kans dat het aantal klanten bij ons zal toenemen. Het bestuur ziet dat met vertrouwen tegemoet vooral door jullie niet aflatende inzet en loyaliteit. Maar natuurlijk ook omdat we momenteel goed in onze voorraden en financiën zitten en positieve verwachtingen hebben ten aanzien van de aanvoer vanuit Voedselbanken Nederland. Beide zaken, de mogelijke aanwas aan klanten en voedselaanvoer en -voorraad, houden we nauwgezet in het oog. Indien nodig zullen we niet aarzelen noodzakelijke maatregelen te treffen.

Onze hoofddoelstelling “tijdelijke aanvullende wekelijkse voedselpakketten voor behoeftige mensen” zal ook dit jaar onze eerste prioriteit hebben. Echter, we moeten de realiteit onder ogen zien en dat is bij voorbeeld dat we ons blijven beperken deze pakketten slechts eenmaal, en wel op vrijdag, uit te reiken. Dit kan inhouden dat we soms moeten afzien van een bepaald aanbod vanuit Voedselbanken Nederland. Het bestuur zal wel zijn uiterste best doen de inhoud van de pakketten nog beter en gezonder te maken dan voorheen. Dank zij financiële bijdragen van meerdere enthousiaste donateurs en de ingeburgerde inzamelacties bij supermarkten moet dat mogelijk zijn.

Voor wat betreft onze huisvesting kan ik mededelen dat wij in 2016 de huurovereenkomst met Pré Wonen hebben kunnen verlengen tot 31 december 2020 met aansluitende perioden van telkens één jaar. Ook ben ik vol vertrouwen dat de betreffende gemeentes ons blijven steunen met hun bijdrage aan de huur. Voor 2017 hebben wij reeds hun toezeggingen ontvangen.
Mede namens het bestuur wens ik al onze vrijwilligsters en vrijwilligers een bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig 2017!

Huub de Kruijf, voorzitter.