Klant worden, hoe kan dat

Wie kan klant worden bij Voedselbank IJmond Noord

Inwoners van Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen Noord, Heemskerk, Castricum, Limmen, Uitgeest, Akersloot kunnen terecht bij Voedselbank IJmond Noord.

Wat wordt verstrekt:
Elke week een voedselpakket via uitgiftepunten in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. We proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken en een pakket te voorzien van 25 producten (waaronder meestal verse groente, fruit, vlees en brood)

Wanneer kunt u klant worden?
De Voedselbank is er voor de inwoners, die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning maximaal 3 jaar.

Als er minder leefgeld in uw huishouden overblijft dan hieronder genoemd, dan kunt u mogelijk een voedselpakket krijgen.
Het zgn. leefgeld (toekenningscriteria) is het bedrag dat overblijft van je inkomsten, nadat rekeningen zoals o.a. de huur, gas, licht, water, belasting, telefoon, zorgverzekering +bijv. aflossingen is afgetrokken.

De bedragen van leefgeld per maand per huishouden met ingang van 1 januari 2019:
€ 135 + per persoon: € 90:
 1 volwassene: € 225
 2 volwassenen: € 315
 1 volwassene en 1 kind: € 315
 1 volwassene en 2 kinderen: € 405
etc.

Als u minder leefgeld per huishouden overhoudt dan het bovenstaande bedrag wat voor u van toepassing is, dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor een voedselpakket. Best moeilijk uit te rekenen, vraag het aan de medewerkers van Socius (t. 088 88 76 900 ).
Voor uitgebreide informatie over het leefgeld zie onderaan deze pagina of kijk op de website van Voedselbanken Nederland.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Gezocht wordt naar de juiste ondersteuning. Socius biedt hulp op meerdere terreinen. Zo kan zij, in overleg, indien nodig mensen ondersteunen en begeleiden op weg naar zelfstandiheid en zelfredzaamheid. Voor het zover is en mensen hun weg hebben gevonden uit de hulpverlening is een voedselpakket voor drie dagen per week een middel om door een moeilijke periode heen te komen.

Hoe kunt u klant worden:
U kunt zich aanmelden bij het loket van Socius Maatschappelijke Dienstverlening in de gemeente waar u woont. Het telefoonnummer van het loket is gratis: 088 88 76 900

Neem voor de (her)aanvraag uw bankafschriften van de laatste 3 maanden mee en uw burgerservicenummer (BSN).

Waar kunt U uw pakket ophalen?
Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket, krijgt u een brief waarin staat waar en wanneer u het pakket kunt ophalen.
Vergeet de eerste keer niet om uw legitimatiebewijs mee te brengen.

Afmelden bij het niet komen ophalen van het voedselpakket:
Indien een klant zijn/haar voedselpakket niet kan ophalen, dient de klant via onderstaand e-mailadres of onderstaand telefoonnummer zich af te melden.
Als het mogelijk is donderdag vóór 9.00 uur, maar uiterlijk de betreffende vrijdag voor het sluitingstijdstip van het uitdeelpunt.
per e-mail: klantenrelatie@voedselbankijmond.nl
t 06 27 26 83 71

Indien de klant 2x zonder afmelden het voedselpakket niet komt ophalen, wordt de klant van de lijst verwijderd. Hij/zij moet zich opnieuw aanmelden via Socius.

Uitdeelpunten:
Beverwijk: de Vredevorstkerk
Heemskerk: de Mariakerk
Castricum: de St. Pancratiuskerk
Uitgeest: de Kosterij

* Bijlage: Uitgave specificatie toelatingscriteria klanten 2019:

Bij bovengenoemde toelatingscriteria voor de klanten kunt u bijgaande toelichting gebruiken voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten.

inkomsten/uitgaven

Definitie: Hieronder vallen:
• alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
• Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag
een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt
standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook
daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer,
zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage
worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de intaker, maar
zal minimaal € 200 per persoon per maand bedragen.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
• Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere
bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
• Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
• Vakantietoeslag.
• Kinderbijslag.
• Studiefinanciering inwonende kinderen.
• Persoonsgebonden budget [PGB]. Dit zijn doeluitkeringen; ook geen kosten tellen.

Uitgaven
Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de
personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de
kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen.

De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
• Huur. De werkelijke kosten.
• Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften.
• Energie en water. Conform de bankafschriften.
• Premies
o Zorgverzekering (basis en aanvullend). Conform de bankafschriften.
o Overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-, inboedel- en
uitvaartverzekering). De werkelijke kosten tot een maximum van € 167 p.m. en per volwassene.
• Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en zelfzorgmiddelen, tot een maximum
van € 38 p.m. en per volwassene. Eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen ter
beoordeling van de intaker.
• Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 57 p.m. plus
€4 per extra gezinslid vanaf 12 jaar). Uitgangspunt is, dat elk huishouden beschikt
over een televisie en een computer met internetverbinding. De €4 per persoon is
gebaseerd op een goedkope mobiele telefoon zonder databundel. Als een
databundel aantoonbaar noodzakelijk is, kan hiervoor tot €10 per maand extra
meegenomen worden.

• Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
• Persoonlijke verzorging. € 36 p.m. (vastgesteld normbedrag).
• Was- en schoonmaakmiddelen. € 7 p.m. (vastgesteld normbedrag).
• Vervoer € 26 p.m. (vastgesteld normbedrag). Op basis van fiets en zeer beperkt
reizen met openbaar vervoer.
• Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
• Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet
meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via
bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing worden meegenomen).
• Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van evt. toeslag
• Kosten onderwijs voor zover daadwerkelijk betaald. Hiervoor zijn vrijwel altijd
voorzieningen.
• Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:
• Autokosten (of ander vervoer): alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de
kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag € 0,19 per km. worden
gerekend (voorbeelden kunnen zijn woon-werk en medische noodzaak).
• Kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij
het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat.
• Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement,
voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

Hardheidsclausule
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de
hiervoor vermelde regels tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank, bij uitzondering en onderbouwd, hiervan afwijken.

Privacy
We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben deze gegevens nodig om vast te stellen of u recht op hulp heeft. Ze worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.

Hoe lang kan men klant zijn bij de voedselbank?
Maximaal 3 jaar (net zo lang als het traject van een schuldsanering duurt).
In de praktijk kan 75% van onze klanten na 3-6 maanden weer verder zonder onze hulp.

Wat voor hulp geeft de Voedselbank?
Onze klanten kunnen elke vrijdag een (aanvullend) voedselpakket ophalen. Het is aanvullend op hetgeen men zelf als voedsel moet kopen. De inhoud hangt af van wat wij hebben gekregen van onze sponsoren en donateurs. We houden rekening met de grote van het gezin.

Wat zit er in een voedselpakket?
het gaat om eerste levensbehoeften. De samenstelling van het pakket hangt af van onze voorraad. We proberen er in elk geval de volgende producten in de kratten te doen: pasta (plus saus), aardappelen of rijst, verse groente en fruit, iets voor het ontbijt, blik soep, één maal in de drie weken koffie of thee, brood, een snoepje/koekje. Eventueel zuivel of eieren en één keer per maand afwasmiddel of wasmiddel en tandpasta en tandenborstel. Vanaf juni 2017 wordt er ook voor één of twee maaltijden vlees uitgedeeld, dat wij diepgevroren van de Aldi in Beverwijk/Heemskerk ontvangen.

Wij proberen voor drie maaltijden per week te zorgen. Het blijft een aanvulling op wat men zelf aan voedsel moet kopen.

Nieuwkomers krijgen altijd een extra tas met artikelen, zoals wasmiddel, toiletpapier, tandenborstel, tandpasta, en andere artikelen voor persoonlijke hygiëne etc.

Recepten
kookboek-300x300

Eigenlijk staan mensen die afhankelijk zijn van het pakket van de Voedselbank veel vaker voor het probleem gesteld dat men van een niet bij elkaar passende voorraad etenswaren iets lekkers moet koken. Iedereen met weinig geld staat ook soms in zijn keuken en koelkast te kijken wat er nu dringend verwerkt moet worden om toch iets leuks te kunnen voorschotelen.

Op de volgende websites vindt u een aantal recepten die de klanten van de voedselbank helpen om met beperkte middelen toch weer iets lekkers op tafel te zetten.

Voedselbank recepten

Voedselbank clubs