EEN TERUGBLIK IN VOGELVLUCHT, 12,5 JAAR VOEDSELBANK IJMOND NOORD

Op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van Voedselbank IJmond Noord is een jubileumboekje uitgereikt aan alle vrijwilligers.
Specifiek aan Huub de Kruijf en Barbara Rietkamp die het bestuur van Voedselbank IJmond verlieten.

Het is een fantastisch boekje geworden, waarin op speelse wijze teruggeblikt wordt op de start, de aanloopproblemen en de toenemende professionalisering. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vrijwilligers.

Het boekje is een productie van Bee-Media, onder hoofdredactie van Maaike Brouwer.
Ontwerp en Layout van Mimi Sugarman.

Niet alleen de productie hebben zij voor hun rekening genomen, maar ook het grootste deel van de kosten van dit boek. Een kleine 2.000 euro hebben zij als bedrijf er in gestopt.

Dames: Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het boekje is voor alle vrijwilligers (ex-vrijwilligers). Voor een ieder die het lezen wil, het ligt in de loods en wij laten het met trots aan u zien. Donderdag van 12.00-17.00 uur in de Loods, Hilbersplein 18 kunt u terecht.